ABONAMENTE RIVERANI

PERSOANE FIZICE

Conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 705 din 22.12.2022, se pot încheia abonamente pentru persoanele fizice riverane cu respectarea pct. 3.4. din Anexa la HCGMB nr. 705/2022:

 

Abonamentul pentru utilizatorii riverani este valabil pentru persoane fizice cu domiciliul sau reședința adiacente parcajului, și care posedă autoturisme înmatriculate în București, sau utilizate în baza unor contracte de leasing, precum și în baza unor contracte de comodat.”

 

Lista parcărilor pentru care se pot încheia contracte de riverani.

 

Tarifele aferente abonamentelor de riveran (acestea sunt locuri fara rezervare) 

    - 50 lei/luna - tva inclus

    - 500 lei/an - tva inclus

Se pot aloca maximum doua abonamente de riveran pentru fiecare unitate locativă.

 

Documentele ce stau la baza încheierii unui abonament de riveran și pot fi transmise scanate pe adresa de e-mail comercial@cmpb.ro, sunt:

 

  • În cazul în care autoturismul nu este în utilizarea solicitantului, se va prezenta un contract de comodat.

 

 

Datele obligatorii de completat în Formularul de abonament

- numele, adresa, telefon, e-mail, număr de înmatriculare autoturism

- parcajele din proximitatea adresei dumneavoastră, pentru care puteți încheia un abonament de riveran sunt:

    - xxxxxxxx – P xxxx

    - xxxxxxxx – P xxxx

- tariful pentru care optați (lunar sau anual)

- perioada de valabilitate a abonamentului:

   - în cazul în care plata abonamentului se efectuează la sediul CMPB (cash sau card), data de începere se stabilește astfel: data semnării și plății + 2 zile lucrătoare

   - în cazul în care plata abonamentului se efectuează prin transfer bancar, data de începere se stabilește astfel: data semnării și plății + 4 zile lucrătoare

- opisul documentelor atașate

- semnătura utilizatorului de abonament (prima și a doua pagina a formularului)

 

 

După verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, se va transmite factura fiscală, în vederea achitării și transmiterii dovezii de plată.

 

În cazul în care optați pentru plată lunară, factura pentru luna următoare, se emit lunar începând cu data de 20 a fiecărei luni, cu obligația achitării până la data de 25 a lunii anterioare lunii pentru care este valabil abonamentul.

 

Identificarea abonamentului de riveran se face după numărul de înmatriculare al autoturismului dumneavoastră.

 

Numărul de înmatriculare va fi introdus în aplicația noastră după efectuarea plății, astfel că la orice verificare în teren abonamentul dumneavoastră de riveran să figureze activ.

 

În cazul în care doriți, puteți încheia contractul și la sediul companiei noastre din strada Prof. Dr. Grigore Cobălcescu, nr. 8, de luni până vineri în intervalul orar 09-15

Contact

Mesaj de contact

Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale. Toate informatiile vor fi considerate strict confidentiale si tratate ca atare. Pentru mai multe detalii va rugam cititi Politica GDPR.

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#